Home » Directory » Pages tagged by สัมมนา-บทสัมภาษณ์

สัมภาษณ์'วรเจตน์ ภาคีรัตน์' ประเพณีการปกครองฯ ตามมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ

คำชี้แจง : ในขณะที่ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ให้สัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเรื่อง "ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ" แก่ทีมงานของวารสารกฎหมายฉบับหนึ่งคือ จุลนิติ ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งกระแสทางสังคมบางกลุ่มได้เรียกร้องให้มีนายกรัฐมนตรีพระราชทานขึ้นโดยยกบทบัญญัติมาตรา ๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๒๕๔๐) ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น บทสัมภาษณ์ความเห็นกรณีการตีความรัฐธรรมนูญมาตรา ๗ จึงเป็นปฏิกิริยาทางวิชาการต่อกระแสรณรงค์เรื่องนายกพระราชทานในช่วงนั้น

คณะนิติราษฎร์เห็นว่า บทสัมภาษณ์ทางวิชาการชิ้นนี้เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญตลอดจนปัญหาบางประการเกี่ยวกับพระราชอำนาจของกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยเพื่อใช้อ้างอิงได้ต่อไปในทางวิชาการ คณะนิติราษฎร์จึงนำบทความนี้ตีพิมพ์ลงในเว็บไซต์คณะนิติราษฎร์เผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง.

บทสัมภาษณ์ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกโดยดู วรเจตน์ ภาคีรัตน์. บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเรื่อง "ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ". ใน จุลนิติ. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๔๙) 

04 December 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน สัมมนา-บทสัมภาษณ์

read 4381 ไม่มีความคิดเห็น

สัมภาษณ์ 'ธีระ สุธีวรางกูร':

"ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมา มันเกิดจากการกระทำที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญโดยแท้ ที่ได้ไปรับเรื่องที่ศาลฯไม่มีอำนาจมาวินิจฉัย ผลจากการกระทำเช่นนี้ของศาลฯ ไม่เพียงแต่จะเกิดสถานการณ์ทางกฎหมายที่ไม่พึงประสงค์อย่างยิ่งแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหาทางการเมือง  และความกินแหนงแคลงใจระหว่างศาลฯกับรัฐสภาอีกด้วย" - ธีระ สุธีวรางกูร

13 October 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน สัมมนา-บทสัมภาษณ์ ศาลรัฐธรรมนูญ

read 2592 ไม่มีความคิดเห็น

หลักกฎหมายสากล สู่หลักความยุติธรรมแบบไทยๆ - สัมภาษณ์ สาวตรี สุขศรี

บทสัมภาษณ์ สาวตรี สุขศรี หลักกฎหมายสากล สู่หลักความยุติธรรมแบบไทยๆ(?) จาก “Insects in the Backyard” สู่ “อากงsms”  โดย ฟ้ารุ่ง ศรีขาว

ตีพิมพ์เผยแพร่ใน ประชาชาติธุรกิจ


26 December 2011 | โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ | tags กฏหมายสื่อและอินเตอร์เนต สัมมนา-บทสัมภาษณ์

read 4984 ไม่มีความคิดเห็น

112 กับความหมายในวงเล็บ(ที่เงียบจนแสบแก้วหู) - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ในสถานการณ์ที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" กลับมาเป็นที่สนใจในสังคมอีกครั้ง ทั้งยังขยายวงวิพากษ์ไปกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน อันเป็นผลพวงมาจากคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ตัดสินจำคุกคุณอำพล หรือ "อากง" ถึง 20 ปีโดยไม่รอลงอาญา คณะนิติราษฎร์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ อ่านบทสัมภาษณ์ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เกี่ยวกับปัญหาของบทบัญญัติมาตรานี้ แบบไม่สั้นไม่ยาว แต่เข้าใจง่ายๆ ซึ่งเคยตีพิมพ์เผยแพร่ใน นิตยสาร Way  เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2554   

04 December 2011 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน สัมมนา-บทสัมภาษณ์

read 20969 ไม่มีความคิดเห็น

โปรดฟังอีกครั้ง เราไม่ยอมรับรัฐประหาร - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

วรเจตน์ ภาคีรัตน์  ให้สัมภาษณ์ ในรายการ Intelligence VoiceTV  อธิบายเต็ม ๆ ชัด ๆ กับข้อเสนอของคณะนิติราษฏร์ ยืนยันว่าการเสนอให้ "ลบล้างผลพวงของรัฐประหาร 19 ก.ย.2549" ไม่ใช่การนิรโทษกรรม อภัยโทษ หรือล้างมลทินให้กับใคร และไม่ควรมีการกล่าวอ้างอีกต่อไปแล้วว่าคณะนิติราษฎร์เสนอให้ "ล้างผิด" แก่นักการเมือง จุดยืนของคณะนิติราษฎร์มีเพียงประการเดียวเท่านั้น คือ ปฏิเสธรัฐประหาร !


01 October 2011 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน สัมมนา-บทสัมภาษณ์

read 4349 ไม่มีความคิดเห็น

แก้ 112 รักษาสถาบัน - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ทรรศนะของทหารเรื่องการปกป้องสถาบันมันก็โอเค แต่เขาต้องเข้าใจลักษณะของสถาบันพระมหากษัตริย์ คือทหารต้องคิดมีเหตุมีผลในแง่ที่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไร... ถ้าคุณบอกว่าคุณรักษาสถาบันปกป้องสถาบัน ในลักษณะซึ่งเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ให้พ้นไปจากการเมืองระบอบประชาธิปไตย ไม่มีใครเขาว่าอะไรคุณหรอก และถ้าเป็นอย่างนั้นทหารจะต้องมาดูด้วยว่าคนแวดล้อมสถาบันกระทำการอันเป็นปัญหากับหลักในทางกฎหมาย ทหารก็ต้องวิจารณ์คนเหล่านั้นใช่ไหม ถ้าคิดตามหลักแบบนี้ การตบเท้าของทหารควรจะเป็นการตบเท้าเพื่อวิจารณ์บุคคลเหล่านั้นมากกว่าใช่ไหม มันขึ้นอยู่กับวิธีคิดว่าคิดอย่างไร

27 April 2011 | โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร | tags กฏหมายมหาชน สัมมนา-บทสัมภาษณ์

read 8266 ไม่มีความคิดเห็น

สัมภาษณ์ปิยบุตร แสงกนกกุล:

ที่มา : เว็บไซท์ประชาไท

คำอธิบายโดยละเอียดกรณีศาลอาญาระหว่างประเทศว่ามีเขตอำนาจพิจารณาคดีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงหรือไม่ และโดยหลักสัญชาติ อภิสิทธิ์ตกเป็นจำเลยได้หรือไม่ "วันนี้ส่งเรื่องไปวันหน้าศาลอาจจะไต่สวนก็ได้ หรือไม่รับเลยก็ได้ แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเราต้องพูดกันทุกวันๆ เพราะคนตายไปแล้วเขาพูดไม่ได้ แต่คนที่อยู่ต้องพูดแทนคนตาย ลืมไม่ได้เรื่องนี้"

13 February 2011 | โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร | tags กฏหมายมหาชน สัมมนา-บทสัมภาษณ์

read 5016 ไม่มีความคิดเห็น

เนื้อหาทางกฎหมายของ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ - จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

บทสัมภาษณ์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา ที่ให้ไว้กับทีมงาน ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง “เนื้อหาทางกฎหมายของ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548” 

10 January 2011 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน สัมมนา-บทสัมภาษณ์

read 8687 ไม่มีความคิดเห็น

การสร้างพลเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย- วรเจตน์ ภาคีรัตน์

คอลัมน์    บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง    รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์  ภาคีรัตน์  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง “การสร้างพลเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้เขียน    กองบรรณาธิการ จุลนิติ

01 January 2011 | โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร | tags กฏหมายมหาชน สัมมนา-บทสัมภาษณ์

read 21659 ไม่มีความคิดเห็น

สถาบันกษัตริย์-รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย

ไฟล์งานอภิปราย “สถาบันกษัตริย์   รัฐธรรมนูญ  ประชาธิปไตยวันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง แอลที ๑  โดย นิติราษฏร์ (นิติศาสตร์เพื่อราษฏร) 

14 December 2010 | โดย นิติราษฎร์ | tags กฏหมายมหาชน ไฟล์เสียง-ภาพ สัมมนา-บทสัมภาษณ์ สถาบันกษัตริย์-รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย

read 16962 ไม่มีความคิดเห็น

« 1 2 3 4 »
เข้าสู่ระบบ