Home » Directory » Pages tagged by บทความ

ประเด็นทางศาสนากับกรณีโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก - อานนท์ มาเม้า

อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียนบทความ "ประเด็นทางศาสนากับกรณีโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก" เพื่อวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ กรณีที่มหาเถรสมาคมออกมติที่ ๔๖/๒๕๕๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก...ห้ามนักเรียนและครูผู้นับถือศาสนาอิสลามคลุมฮิญาบในโรงเรียน 

10 March 2011 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 10357 ไม่มีความคิดเห็น

กฎหมายไทย กับเสรีภาพสื่อมวลชน - สาวตรี สุขศรี

หมายเหตุ เผยแพร่ครั้งแรกในวารสารวันรพี 2553 นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หากพิจารณาถึงสถานการณ์สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเสรีภาพสื่อสารมวลชนไทยกันอย่างจริงจังแล้ว อาจกล่าวได้ว่าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา สถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในระดับหน้าเป็นห่วง เพราะนับเนื่องจากกลางสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลรัฐประหาร รัฐบาลสมัคร-สมชาย กระทั่งรัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สื่อมวลชนทั้งกระแสหลักและกระแสรอง อีกทั้งช่องทางในการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลรูปแบบต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ถูกแทรกแซง สอดส่อง ปิดกั้นควบคุมโดยฝ่ายรัฐมาแล้วทั้งสิ้น...

03 March 2011 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายสื่อและอินเตอร์เนต บทความ

read 36997 ไม่มีความคิดเห็น

สารในวาระการเสวนาเพื่อรำลึกถึงคุณศุขปรีดา พนมยงค์ - ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล เขียนสารฉบับหนึ่ง ในวาระ "การเสวนาเพื่อรำลึกถึง คุณศุขปรีดา พนมยงค์" วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

"...ผมคิดว่านี่คือการส่งผ่านและถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวอันมีค่ายิ่งของพี่ศุขปรีดา ฯ เพื่อยืนยันว่า การต่อสู้จะไม่มีวันหยุดนิ่งและสิ้นสุดลงได้ ตราบเท่าที่ยังมีสังคมมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การต่อสู้นั้นจะยิ่งเข้มข้นและแหลมคมยิ่งขึ้น หากยังปรากฏมีสังคมที่พลเมืองยังถูกปฏิเสธความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีการเลือกปฏิบัติ ถูกปฏิเสธเจตจำนงในการตัดสินใจอันเป็นอิสระของประชาชาติทั้งมวล..."

24 February 2011 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags เรื่องทั่วไป บทความ

read 2887 ไม่มีความคิดเห็น

แผนผังช่วยทำความเข้าใจเงื่อนไขการรับคำฟ้องของ ICC - ปิยบุตร แสงกนกกุล

นิติราษฏร์ชวนท่านอ่านและพิจารณา "แผนผังช่วยทำความเข้าใจ เงื่อนไขการรับคำฟ้องของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC)" ที่เขียนโดย ปิยบุตร แสงกนกกุล

04 February 2011 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายระหว่างประเทศ บทความ

read 6078 ไม่มีความคิดเห็น

พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ

 วรเจตน์  ภาคีรัตน์

เรียบเรียงจากคำอภิปรายงาน ๑๐๐ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย

ซึ่งจัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑

เผยแพร่ครั้งแรกในวารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๑)

 

30 January 2011 | โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 7756 ไม่มีความคิดเห็น

ภราดรภาพนิยม (Solidarisme) ของปรีดี พนมยงค์ - ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๔๙ 

“ภราดรภาพนิยม (Solidarisme) ของปรีดี พนมยงค์”

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ ห้องประชุม สถาบันปรีดี พนมยงค์ 

โดย  ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

22 December 2010 | โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร | tags เรื่องทั่วไป บทความ บทความ

read 4099 ไม่มีความคิดเห็น

ตุลาการเอ็ดเวิด คู้กเผชิญหน้ากับกษัตริย์เจมส์ที่ 1 - ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

ประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพานิช เคยเขียนบทความสั้น ๆ เรื่อง "เมื่อตุลาการเอ็ดเวิด คู้กเผชิญหน้ากับกษัตริย์เจมส์ที่ 1: บทพิสูจน์การต่อสู้กับอำนาจแทรกแซงตุลาการ" ไว้เมื่อราว 2 ปีแล้ว

"...ในรอบสองปีที่ผ่านมาทั้งช่วงก่อนรัฐประหาร 19 กันยาและหลังวันทำรัฐประหาร สังคมไทยกล่าวถึงเรื่อง “ความเป็นอิสระของตุลาการ” (Judicial independence) ว่า เป็นหลักที่มีความสำคัญมากของระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ ซึ่งหลายฝ่ายต่างพากันสดุดีหลักความเป็นอิสระของตุลาการไทยว่าไม่อาจถูกฝ่ายใดแทรกแซงหรือมีอิทธิพลในการตัดสินคดีได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและซาบซึ้งว่าหลักความเป็นอิสระของตุลาการนั้นสำคัญเพียงใดและยากแค่ไหนกว่าที่ตุลาการของประเทศอังกฤษจะได้หลักนี้มา เราลองมาดูว่า กว่าที่ตุลาการของประเทศอังกฤษจะมีความเป็นอิสระอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ตุลาการของอังกฤษต้องต่อสู้กับอิทธิพลภายนอกอย่างไร..."

14 December 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 3885 ไม่มีความคิดเห็น

เมื่อฆวน คาร์ลอสปฏิเสธรัฐประหาร - ปิยบุตร แสงกนกกุล

...... การแทรกแซงทางการเมืองครั้งสำคัญของกษัตริย์ในประวัติศาสตร์สเปนก็เกิดขึ้น เมื่อฆวน คาร์ลอสตัดสินใจแถลงผ่านโทรทัศน์และวิทยุ ไม่สนับสนุนการรัฐประหารครั้งนี้และเรียกร้องให้กองทัพและประชาชนร่วมมือกันปกป้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ ๑๙๗๘ พระองค์ยืนยันว่าทหารมีหน้าที่ป้องกันรัฐบาลที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตยอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น.... 

05 December 2010 | โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 7135 ไม่มีความคิดเห็น

การยุติการตั้งครรภ์โดยสมัครใจในฝรั่งเศส - ปิยบุตร แสงกนกกุล

ประเด็นเรื่องการทำแท้งถ้าจะกล่าวให้ถึงที่สุดแล้วเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างสิทธิในการมีชีวิตของทารกในครรภ์กับสิทธิในร่างกายของมารดา ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปได้รับรองสิทธิในชีวิตไว้ชัดเจนแต่ไม่ได้รับรองสิทธิในการทำแท้งอย่างเสรี อย่างไรก็ตามคำพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปไม่ได้บอกไว้ชัดเจนว่าสิทธิในชีวิตนั้นเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไร ตัวอ่อนในครรภ์จะถือว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในชีวิตแล้วหรือไม่ ดังนั้นการทำแท้งจะไปกระทบกับสิทธิในชีวิตหรือไม่ยังน่าสงสัยอยู่ 

22 November 2010 | โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร | tags เรื่องทั่วไป บทความ บทความ

read 3762 ไม่มีความคิดเห็น

ผลกระทบทางกฎหมายของรัฐประหารในทางระหว่างประเทศ - ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

"...รัฐประหารนอกจากจะส่งผลกระทบต่อปัญหาข้อกฎหมายในสาขากฎหมายรัฐธรรมนูญเเละคำถามในเชิงนิติปรัชญาเเล้ว  รัฐประหารยังก่อให้เกิดประเด็นต่างๆ ในทางกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วย งานวิชาการที่ผ่านมาในวงวิชาการเมืองไทยนั้น มุ่งเน้นกล่าวถึงเฉพาะประเด็นข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นในบริบทของกฎหมายมหาชนเท่านั้นหาได้รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศไม่ งานเขียนนี้พยายามอธิบายความผลกระทบของการทำรัฐประหารในทางระหว่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ..."

08 November 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายระหว่างประเทศ บทความ

read 9739 ไม่มีความคิดเห็น

« 1 2 3 4 5 6 »
เข้าสู่ระบบ