Home » Directory » Pages tagged by นิติรัฐ

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา"บอยคอต"กกต.โดยอ้างพระราชดำรัสวันที่ ๒๕เม.ย.๒๕๔๙

"ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ทรงเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยโดยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล แต่ในเวลาที่ประเทศตกอยู่ในภาวะว่างเว้นรัฐสภา และคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสงวนรักษาระบอบการปกครองและความสงบสุขของราชอาณาจักรไว้ พระมหากษัตริย์ย่อมทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางศาลได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 ดังที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ประธานศาลปกครองสูงสุดและประธานศาลฎีกา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ดังนั้น การปฏิบัติภารกิจของศาลตามที่ได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ" - ความตอนหนึ่งจาก หนังสือด่วนที่สุด โดยประธานศาลฎีกา (นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ) ถึงประธานวุฒิสภา, วันที่ 1 มิถุนายน 2549

16 September 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags นิติรัฐ เอกสารประวัติศาสตร์ ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา พระราชดำรัส

read 4955 ไม่มีความคิดเห็น

ความเรียงว่าด้วยปรากฏการณ์ "ตุลาการภิวัตน์" นับแต่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙

"มัก​จะ​มี​ผู้​ดำ​รงตำ​แหน่งตุลาการทำ​หน้าที่ตัดสินลงโทษ​อยู่​เหนือ​ความ​เป็น​ความ​ตายของ​ผู้​อื่น​

ผู้​ที่ดำ​รงตำ​แหน่งเปรียบ​ได้​กับ​สามัญชนผู้​ถือขวานไปตัดต้นไม้​แทนช่างไม้​ผู้​ยิ่งยง

ผู้​ถือขวานแทนช่างไม้ยากนัก​จะ​หนีพ้นบาดแผล​จาก​คมขวาน"

เล่าจื๊อ, เต๋า​เต็กเก็ง สํานวนแปล​โดย​ ​พจนา​ ​จันทรสันติ​ ​ใน​ วิถี​แห่งเต๋า

02 July 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags นิติรัฐ บทความ

read 5985 ไม่มีความคิดเห็น

คลิปงานเปิดตัว ครก. 112 ล่ารายชื่อสนับสนุนข้อเสนอนิติราษฎร์

คลิปงานเปิดตัว "คณะรณรงค์แ้ก้ไข ม. 112" (ครก. 112) เพื่อล่ารายชื่อประชาชนเสนอกฎหมาย แก้ไขมาตรา 112 ซึ่งเป็นข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อเสนอฯ) ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555

สนับสนุนข้อเสนอ ฯ และร่วมลงชื่อกับครก. 112  ดูรายละเอียดและขั้นตอน รวมทั้งดาวน์โหลดเอกสาร และการเตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ ได้ที่ http://www.ccaa112.org/contact-us.html


16 January 2012 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags เรื่องทั่วไป ไฟล์เสียง-ภาพ มาตรา112 นิติรัฐ

read 5544 ไม่มีความคิดเห็น

คลิปงานเสวนาเสรีภาพนิสิตนักศึกษาในพระปรมาภิไธย - ปิยบุตร แสงกนกกุล

ปิยบุตร แสงกนกกุล และนักศึกษา ในงานเสวนา "เสรีภาพนิสิตนักศึกษาในพระปรมาภิไธย" จัดโดยกลุ่มประชาคมจุฬาเพื่อประชาชน (ccp) ดำเนินรายการโดย นายดิน บัวแดง  วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 ห้อง 107 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย08 January 2012 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags นิติรัฐ ไฟล์เสียง-ภาพ เสรีภาพ มาตรา112

read 4461 ไม่มีความคิดเห็น

คลิป Wake up Thailand - ปิยบุตร แสงกนกกุล / วรเจตน์ ภาคีรัตน์

Wake up Thailand ประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 กับ ปิยบุตร แสงกนกกุล  นำเสนอประเด็น - สถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศ และข้อเสนอคณะนิติราษฎร์

และ ประจำวันพุธที่ 4 ม.ค. 2555 กับ วรเจตน์ ภาคีรัตน์  นำเสนอประเด็น - การแก้มาตรา 112 - การลบล้างผลพวงรัฐประหาร - จุดเด่นรัฐธรรมนูญปี 40 และ 50

ออกอากาศทาง VoiceTV


08 January 2012 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags นิติรัฐ ไฟล์เสียง-ภาพ

read 3860 ไม่มีความคิดเห็น

พระบรมราโชวาท เรื่อง พระราชดำรัสสดขัดต่อประเพณีการปกครองฯ

"...ขอยกตัวอย่างประเพณีที่ดีและไม่ดี ตามประเพณีการปกครองประเทศ โอวาทของพระมหากษัตริย์หรือพระราชดำรัสต้องเขียนเพื่อให้รัฐมนตรีรับสนอง แต่เดี๋ยวนี้ก็กำลังพูดไม่ใช่อ่าน เพราะว่าได้ทำตามประเพณีอันหนึ่งของคนไทยไม่สู้ดี คือ ทำเกินประเพณีฝรั่ง โอวาทนี้เพิ่งเตรียมเมื่อบ่าย ๒ โมงนี้เท่านั้นเอง ควรจะเตรียมมานานแล้ว แต่เห็นว่าไม่จำเป็น อาจจะไม่รู้เรื่องเท่าไรนัก นี่ตัวอย่างประเพณีที่ไม่ดีที่เราไม่ควรจะทำตาม..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๐๒ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๓


06 January 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags นิติรัฐ เอกสารประวัติศาสตร์

read 10211 ไม่มีความคิดเห็น

เอกสารประวัติศาสตร์: หนังสือพิมพ์สามสมัย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ รัชกาลที่ ๖

เอกสารประวัติศาสตร์ฉบับนี้ แสดงให้เห็นว่าการริเริ่มคดี ฐาน หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นั้น กษัตริย์ต้องอนุมัติกลั่นกรองเสียก่อน โดยดุลยพินิจวินิจฉัยว่าจะให้กระทรวงนครบาล ฟ้องบุคคลนั้นในความผิดฐานนั้นหรือไม่  มิใช่ว่าบุคคลทั่วไป สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีได้ตามอำเภอใจ

01 January 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags นิติรัฐ เอกสารประวัติศาสตร์ หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ รัชกาลที่๖

read 8444 ไม่มีความคิดเห็น

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นายฉลาด วรฉัตร ฟ้อง คมช.และพวก ฐานกบฎล้มล้างรัฐธรรมนูญฯ

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ ๓๔๙๔/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๗๘๔๑/๒๕๕๓ ระหว่าง เรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร (โจทก์) พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน และพวก (จำเลย)

"โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จนถึงวันฟ้องทั้งเวลากลางวันและกลางคืน จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๘ กระทำผิดกฎหมายด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย บิดเบือนหรือบิดผันระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย..."

25 December 2011 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags นิติรัฐ เอกสารประวัติศาสตร์ ผลพวงรัฐประหาร

read 6300 ไม่มีความคิดเห็น

REDUCTIO AD HITLERUM กับกฎของนายเทพชัยว่าด้วยการเทียบเคียงนาซี - ไพร่แขนขาว

"...ในทางการเมืองนั้นเป็นธรรมดาที่เน้นโฆษณาชวนเชื่อมากกว่าจะถกกันด้วยเหตุผล กฎของนายเทพชัยจึงไม่อาจใช้ได้ เราจึงเห็นนักการเมืองจำนวนไม่น้อยถูกนำไปเปรียบเทียบกับฮิตเลอร์ ไม่ว่าจะเป็นสตาลิน, เหมาเจ๋อตุง, พอลพต, โรเนลด์ เรแกน, จอร์จ บุช ทั้งพ่อและลูก, โอบามา หรือแม้แต่อัมบราฮัม ลินคอล์น ก็ยังโดน ส่วนใหญ่จะเป็นการตีสำนวนโวหารมากกว่าที่จะอภิปรายถกเถียงกันอย่างมีเหตุมีผล หากฮิตเลอร์รู้เข้าคงจะเสียใจทำไมดูถูกลดความอำมหิตของเขาได้ถึงเพียงนี้..."    ไพร่แขนขาว

08 December 2011 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags นิติรัฐ บทความจากผู้อ่าน นาซี เลือกตั้ง

read 5457 ไม่มีความคิดเห็น

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีของนายกีรติฯ คดีจงใจยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จ

"ปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ผู้ร้องมีอำนาจฟ้อง (ยื่นคำร้อง) คดีนี้หรือไม่ เห็นว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ศาลเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตย ซึ่งเป็นของประชาชน ศาลจึงต้องใช้อำนาจดังกล่าวเพื่อประชาชนอย่างสร้างสรรค์ในการวินิจฉัยคดี เพื่อให้เกิดผลในทางที่ขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หากศาลไม่รับใช้ประชาชน ย่อมทำให้ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมถูกท้าทายและสั่นคลอน นอกจากนี้ศาลควรมีบทบาทในการพิทักษ์ความชอบด้วยกฎหมายรวมถึงพันธะกรณีในการ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจโดยมิชอบและพันธะกรณีในการ ปกปักรักษาประชาธิปไตยด้วย การได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางของระบอบ ประชาธิปไตย กล่าวคือ การได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยความไม่ยินยอมพร้อมใจจากประชาชนส่วนใหญ่ เท่ากับเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตย การปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๓ ย่อมเป็นการได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทาง ของระบอบประชาธิปไตย หากศาลรับรองอำนาจของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ทำการปฏิวัติ หรือรัฐประหารว่าเป็นรัฏฐาธิปัตย์แล้ว เท่ากับศาลไม่ได้รับใช้ประชาชนจากการใช้อำนาจโดยมิชอบและเพิกเฉยต่อการปกปัก รักษาประชาธิปไตยดังกล่าวมาข้างต้น ทั้งเป็นการละเลยหลักยุติธรรมตามธรรมชาติที่ว่าบุคคลใดจะรับประโยชน์จากความ ฉ้อฉลหรือความผิดของตนเองหาได้ไม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นวงจรอุบาทว์อยู่ ร่ำไป ยิ่งกว่านั้น ยังเป็นช่องทางให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวที่ทำการปฏิวัติหรือรัฐประหาร ยืมมือกฎหมายเข้ามาจัดการสิ่งต่าง ๆ...ศาลจึงไม่อาจที่จะรับรองอำนาจของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ทำการปฏิวัติหรือ รัฐประหาร ว่าเป็นรัฏฐาธิปัตย์ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่า ผู้ร้องประกอบด้วยคณะกรรมการที่เป็นผลพวงของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (คปค.) แต่ คปค. เป็นคณะบุคคลที่ทำการปฏิวัติหรือรัฐประหาร เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๓ จึงเป็นการได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทาง ของประชาธิปไตยดังเหตุผลข้างต้น ย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นรัฏฐาธิปัตย์..."

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีของ นายกีรติ กาญจนรินทร์ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๙/๒๕๕๒

05 October 2011 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags นิติรัฐ เอกสารประวัติศาสตร์ นายกีรติ รัฐประหาร

read 4307 ไม่มีความคิดเห็น

« 1 2 3 4 »
เข้าสู่ระบบ