Home » Directory » Pages tagged by กรณีสวรรคต

ข้อโต้แย้งกรณีสวรรคต ฯ (จบ) - ดอม ด่านตระกูล

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แม้ผู้พูดความจริงอาจต้องตายด้วยโทสะจริตหรือโมหะจริตของคนบางจำพวกที่กลัวความจริง แต่อย่างไรความจริงก็ยังคงอยู่    ถึงเป็นเรื่องลับสุดยอดไม่มีผู้ใดล่วงรู้  อย่างน้อยที่สุดตัวผู้กระทำนั้นเองย่อมรู้ดี ยิ่งความจริงที่เป็นสิ่งผิด ความจริงนั้นย่อมหลอกหลอนผู้กระทำไปจนวันตาย 

01 November 2010 | โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ | tags เรื่องทั่วไป บทความแนะนำ กรณีสวรรคต ประวัติศาสตร์

read 25204 ไม่มีความคิดเห็น

ข้อโต้แย้งกรณีสวรรคต ฯ (3) - ดอม ด่านตระกูล

หลังตัดสินใจเขียนข้อโต้แย้งกรณีสวรรคตฯ ฉันได้รับเสียงสะท้อนกลับจากเพื่อนฝูงมิตรสหายของพ่อ(สุพจน์ ด่านตระกูล) รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาของท่านใจความรวมๆว่า ทำหน้าที่ดีแล้ว ขอให้ยึดมั่นในสัจจะเหมือนกับผู้เป็นพ่อต่อไป ขอขอบคุณทุกๆท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย และยืนยันด้วยเกียรติว่าฉันจะเขียนแต่ในสิ่งที่มีหลักฐานอ้างอิงได้เท่านั้น 

31 October 2010 | โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ | tags เรื่องทั่วไป บทความแนะนำ กรณีสวรรคต ประวัติศาสตร์

read 12909 ไม่มีความคิดเห็น

ข้อโต้แย้งกรณีสวรรคต ฯ (2) - ดอม ด่านตระกูล

"โดยความสัตย์จริงฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อผู้เขียนหนังสือเอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ (วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย)ใดๆเลย ครั้งแรกที่เขียนก็เพื่อคงไว้ซึ่งสัจจะที่พ่อของฉันได้อุตสาหะศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและนำมาเผยแพร่  ในการเขียนต่อครั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลเดียวกัน  ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่นักเขียนท่านนั้นได้กรุณาส่งหนังสือเอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญมาให้ถึงบ้าน และขอขอบคุณมติชนรายสัปดาห์ด้วยเช่นกันที่มีน้ำใจเปิดพื้นที่ให้ “สัจจะ”ได้มีที่ยืน"

20 October 2010 | โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ | tags เรื่องทั่วไป บทความแนะนำ กรณีสวรรคต ประวัติศาสตร์

read 12525 ไม่มีความคิดเห็น

50 ปีการประหารชีวิตฯ - สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

อ่าน "50 ปีการประหารชีวิต 17 กุมภาพันธ์ 2498" โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ตีพิมพ์ใน ฟ้าเดียวกัน "เช้ามืดของวันพฤหัสบดีที่ 17 2498 นักโทษชายที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง 3 คน ได้ถูกนำตัวไปยังหลักประหารของเรือนจำ นี่ไม่ใช่การประหารชีวิตธรรดา ๆ เพราะผู้ถูกประหารทั้งสาม คือ เฉลียว ปทุมรส ชิต สิงหเสนี และบุศย์ ปัทมศริน ผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนลอบปลงพระชนม์ในหลวงอานันท์ รัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 หรือเกือบ 9 ปีก่อนหน้านั้น..." 

10 October 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags ประวิติศาสตร์ บทความแนะนำ กรณีสวรรคต

read 69951 ไม่มีความคิดเห็น

ข้อมูลใหม่กรณีสวรรคตฯ - สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เขียน "ข้อมูลใหม่กรณีสวรรคต : หลวงธำรงระบุชัด ผลการสอบสวนใครคือผู้ต้องสงสัยที่แท้จริง" เผยแพร่ใน ทัศนะวิพากษ์ ฟ้าเดียวกัน อีกหนึ่งบทความเกี่ยวกรณีสวรรคต ที่ผู้สนใจมิควรพลาด

10 October 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags ประวิติศาสตร์ บทความแนะนำ กรณีสวรรคต

read 82382 ไม่มีความคิดเห็น

ปริศนากรณีสวรรคต - สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

อีกหนึ่งบทความเกี่ยวกับกรณีสวรรคตของรัชกาลที่ 8 ที่ชวนอ่าน เขียนโดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ซึ่งขึ้นต้นบทความไว้ว่า "ทุกครั้งที่ผมได้อ่าน หรือได้ยินคนพูดถึงกรณีสวรรคตในหลวงอานันท์ว่าเป็นเรื่อง “ลึกลับ” หรือเป็น “ปริศนา” นั่นคือเป็นเหตุการณ์ที่อธิบายได้ยาก หรืออธิบายไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น ผมมักจะส่ายหน้าด้วยความอ่อนใจ โดยเฉพาะถ้าการพูดหรือเขียนทํานองนี้เป็นของนักวิชาการ สําหรับผมใครที่พูดหรือเขียนแบบนี้ แสดงว่าคงแทบไม่เคยได้อ่านหรือคิดเกี่ยวกับกรณีสวรรคตอย่างจริง ๆ จัง ๆ..."

05 October 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags ประวิติศาสตร์ บทความแนะนำ กรณีสวรรคต

read 77312 ไม่มีความคิดเห็น

ข้อโต้แย้งหนังสือเอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญฯ - ดอม ด่านตระกูล

บทความแนะนำ ชวนอ่าน ข้อโต้แย้งกรณีสวรรคตในหนังสือเอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ หนังสือเล่มใหม่ของวิมลพรรณ ปิตธวัชชัย โดย ดอม  ด่านตระกูล (ทายาท สุพจน์  ด่านตะกูล ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือเกี่ยวกับข้อเท็จจริงกรณีสวรรคตหลายเล่ม)

05 October 2010 | โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร | tags เรื่องทั่วไป บทความแนะนำ กรณีสวรรคต

read 33777 ไม่มีความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ