Home » ไฟล์เสียง/ภาพ » วิดีโอการอภิปราย กองทัพ การเมือง ประชาธิปไตย

วิดีโอการอภิปราย กองทัพ การเมือง ประชาธิปไตย

Blog Icon

นิติรัฐ ทหาร ประชาธิปไตย การเมือง

07 June 2011

read 4074

วิทยากรผู้เข้าร่วมอภิปราย

๑. พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฏร)

๒. พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ (เลขานุการของคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร)

๓. สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี (ผู้สื่อข่าวอาวุโส สำนักข่าวเนชั่น)

๔. ปิยบุตร แสงกนกกุล (อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ดำเนินการอภิปรายโดย  ประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพาณิช (อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 

 

เข้าสู่ระบบ