Home » ไฟล์เสียง/ภาพ » ปี 2553 การใช้กฎหมาย กับการคุกคามสื่อ - สาวตรี สุขศรี

ปี 2553 การใช้กฎหมาย กับการคุกคามสื่อ - สาวตรี สุขศรี

Blog Icon

กฏหมายสื่อและอินเตอร์เนต ไฟล์เสียง-ภาพ กฎหมายหมิ่นฯ ปิดเวบไซท์

28 October 2010

read 3993

มีการเปิดเผยตัวเลขเว็บไซต์ที่ถูกสั่งปิด ปี 2549 มีเว็บไซด์ที่ถูกสั่งปิดประมาณ 2,500 เว็บไซต์ ปี 2552 มีเว็บไซต์ถูกสั่งปิด 10,000 เว็บไซต์ ปี 2553 มีเว็บไซต์ที่ถูกสั่งปิดประมาณ 65,000 เว็บไซต์ ซึ่งส่วนใหญ่มีเนื้อหาหมิ่นเหม่ต่อการกระทบต่อสถาบัน

อ.สาวตรี วิเคราะห์ว่าปัญหาการคุกคามสื่อสารมวลชน ไม่ได้อยู่ที่ตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้บังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย ผู้รับสื่อและสื่อสารมวลชนเอง ดังนั้นการปฏิรูปสื่อสารมวลชนจะสำเร็จได้ต้องดำเนินการกับทั้ง 4 องคาพยพ

ที่มา : VoiceTV (Intelligence)

เข้าสู่ระบบ