ความนำของผู้แปล

Blog Icon

เรื่องทั่วไป การทำงาน การศึกษา

02 October 2010

read 4968

1. คุณค่าของบทความ

หลายครั้งที่ผู้แปลได้รับคำถามจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เช่น    “เรียนจบปริญญาตรีแล้วควรทำอะไรดี” “คิดว่าจะเรียนปริญญาโทต่อ  แต่ก็อยากมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเลือกทำอะไรก่อน” หรือ “เห็นเพื่อนบางคนไปสอบรับราชการ บางคนบินไปเรียนนอก เลยคิดว่า ตัวเองน่าจะลองสมัครงานดูก่อน ถ้าไม่ดีค่อยกลับมาเรียน”   หรือ   “ที่บ้านบอกมาแล้วว่า ให้ทำอะไรหลังจบการศึกษา แต่ก็อยากลองทำอย่างอื่น ไม่ทราบว่า พอมีทางเลือกอื่น ๆ บ้างไหม”  คำถามและคำอธิบายเหล่านี้ เมื่อพิจารณาในแง่หนึ่ง เราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า คำตอบของแต่ละคำถามขึ้นอยู่กับศักยภาพ สถานการณ์ หรือเงื่อนไขของแต่ละคน และของสภาพครอบครัวผู้เป็นเจ้าของคำถามนั้นเองเป็นสำคัญ ซึ่งก็คือ ไม่ว่าคำตอบและคำแนะนำที่ได้รับจะออกมาในรูปใด ผู้ถามเองมีความสามารถจะเลือกหนทางใดที่ตนมีความประสงค์มากที่สุดในสภาพการณ์นั้น ๆ  ได้หรือไม่เพียงใด ซึ่งคงเป็นสิ่งที่จะต้องนำไปขบคิดและปรึกษากันในหมู่เพื่อนฝูงและครอบครัวของแต่ละคนไม่มากก็น้อย

แต่สำหรับผู้แปล นัยที่สำคัญยิ่งกว่านั้นซึ่งแสดงออกจากคำถามคำอธิบายข้างต้น น่าจะเปรียบได้กับการที่คนหนุ่มสาวได้ผ่าน “ชีวิตแห่งการเรียนการศึกษา” จนมาถึงทางแพร่งหรือทางแยกที่จะต้องตัดสินใจแล้วว่า ในกาลข้างหน้าต่อไป เค้าต้องการจะให้ชีวิตเป็นอย่างไร นั่นหมายถึง คำถามคำอธิบายเหล่านี้ ล้วนแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาเป้าหมายในชีวิต หรือประทีปนำทางสำหรับหนทางเบื้องหน้าอีกยาวไกลที่ชีวิตของคนหนุ่มสาวจะต้องเดินต่อไป

บทความของ คาร์ล มาร์กซ์ ที่เรียบเรียงขึ้นในวัยหนุ่มเรื่องนี้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับช่วยในการขบคิดไตร่ตรองและวินิจฉัยได้ว่า ทางแยกในชีวิตที่คนหนุ่มสาวต้องเผชิญอยู่เบื้องหน้า เส้นทางไหนที่จะพึงเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด แน่นอนว่า มาร์กซ์มิได้ให้คำตอบไว้อย่างสำเร็จรูปว่า ใครควรทำอะไร แต่คนวัยหนุ่มสาวควรพินิจพิจารณาเป็นอย่างยิ่งจากบทความว่า บัดนี้ เมื่อชีวิตเบื้องหน้าที่มิได้เป็นเพียงชีวิตแห่งการเรียนการศึกษาในความหมายอย่างแคบ ๆ อีกต่อไปนั้น และเมื่อต้องประสานเข้ากับการงานอาชีพที่ตนสมัครใจที่จะเลือกในอนาคตอันใกล้ เราควรจัดให้ “ชีวิตแห่งการงาน” ของเรานั้น มีเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวเป็นเช่นไร

2. ต้นฉบับซึ่งใช้ในการแปล

2.1 กำเนิดต้นฉบับ

ในเดือนสิงหาคมปี 1835 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา คาร์ล มาร์กซ์ (เมื่อมีอายุได้ 17 ปี) เขียนเรียงความเรื่อง “Betrachtung eines Jünglings bei der Wahl eines Berufs“ เพื่อเสนอต่อโรงเรียน  The Royal Frederick William III Gymnasium  แห่งเมือง Trier เรียงความชิ้นนี้นับเป็นเรียงความหนึ่งในเจ็ดฉบับที่นักวิชาการผู้สนใจความคิดของ คาร์ล มาร์กซ์ สามารถรวบรวมได้จนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่า เป็นผลงานในช่วงวัยหนุ่ม ก่อนที่ คาร์ล มาร์กซ์ จะก้าวเข้าสู่รั้วของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน

2.2 แหล่งที่มาของบทความ

เนื่องจากต้นฉบับเดิมเขียนขึ้นเป็นภาษาเยอรมัน1 ซึ่งเกินความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจของผู้แปล ดังนั้น ผู้แปลจึงใช้ประโยชน์จากบทแปลภาษาอังกฤษซึ่งเท่าที่สำรวจพบนั้น เคยมีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความนี้เป็นลำดับดังนี้

  1. Karl Marx, Selected Essays, ed. H. Stenning, London & New York, 1926 (reprinted 1968).
  2. Karl Marx, Reflections of a Young Man on The Choice of a Profession, The New Scholasticism, Vol. XXXV, No. 2, Baltimore-Washington, 1961 : 197-201.
  3. Karl Marx, Reflections of a Youth on choosing an occupation (1835), Writing of Young  Marx On Philosophy and Society, translated and edited by Loyd D. Easton & Kurt H. Guddat, Anchor Books, New York : Doubleday & Company, Inc., 1967 : 35-39.
  4. Karl Marx, Reflections of a Young Man on The Choice of a Profession,  Marx/Engels Collected Works (MECW), Vol. I (August 1835-March 1843), 50 vol., compiled and printed by Progress Publishers of the Soviet Union in collaboration with Lawrence & Wishart (London) and International Publishers (New York), 1975-2005 : 3-9.
  5. Karl Marx, Reflections of a Young Man on The Choice of a Profession,  ในเว็บ http://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/marx/1835-ref.htm. ซึ่งเป็นการนำงานในลำดับ (3) มาลงเผยแพร่ในเว็บไซต์

อนึ่ง ในฉบับที่ลำดับมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (3) และ (5) เป็นฉบับภาษาอังกฤษที่ผู้แปลได้ใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการแปลเป็นภาษาไทย

1 ผู้สนใจโปรดดู  Karl Marx, “Betrachtung eines Jünglings bei der Wahl eines Berufs“  ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1925  ใน Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung ปัจจุบัน ให้ดูบทความนี้ใน Marx /Engels, Historisch-Kritische Gesamtausgabe, ed. D.Rjazanov & V. Adoratskÿ, Erste Abteilung, Band 1, Zweiter Halbband, Berlin, 1929 : 164-167.  หรือในเว็บไซต์  Bibliotheca Augustana, Bibliotheca Germanica : Autoren und Texte, http://www.fh-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/19Jh/Marx/mar_aber.html

| ข้อพินิจบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งถึงหนทางแห่งชีวิตการงาน²»

เข้าสู่ระบบ