อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

1 March 13

สารถึงผู้อ่าน - สัมมนา ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย

ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทยวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์13:00 – 13:15     กล่าวนำ / อ่านจดหมายโต้แย้งคำสั่งประธานรัฐสภา กรณีปฏิเสธไม่นำร่างแก้ไข                         เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เข้าสู

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

10 January 13

สารถึงผู้อ่าน - แถลงข้อเสนอทางวิชาการเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมฯ

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร จัดแถลงข้อเสนอทางวิชาการเรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้งวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา ๑๔.๐๐ น.ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ (รองรับจำนวนคนได้ ๕๐ คน) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์แก้ไขเพิ่มเติม : เพิ่มเอกสารนำเสนอที่ใช้ในการแถลงการณ์ [คลิกเพื่ออ่าน] [ดาวน์โหลด]

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

6 January 13

ประกาศนิติราษฎร์ ฉบับที่ ๔๑ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์)

ภารกิจคณะนิติราษฎร์ใน พ.ศ. ๒๕๕๖วรเจตน์ ภาคีรัตน์              โดยที่มีผู้สอบถามถึงกิจกรรมทางวิชาการของคณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ที่จะดำเนินการต่อไปใน พ.ศ.๒๕๕๖ ตลอดจนสอบถามถึงความคืบหน้าของการรณรงค์แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ และการดำเนินการตามแนวทางการตรากฎหมายเพื่อขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน สังคมอย่างเป็นธรรมต่

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

6 January 13

ร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้ง

ร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้งบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)พุทธศักราช ...._____________                  หลักการ          แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมน

...

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
เข้าสู่ระบบ