อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

10 October 10

นิติราษฏร์ ฉบับ ๓ (ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล)

วิมลพรรณ ปิตธวัชชัย กับหนังสือ “เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ” : ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับข้อมูลกรณีสวรรคตของรัชกาลที่ ๘ (๙ มิถุนายน ๒๔๘๙) นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเปิดตัวหนังสือเล่มหนึ่งภายใต้ชื่อว่า “เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ” เรียบเรียงโดย วิมลพรรณ ปิตธวัชชัย หนังสือพิมพ์มติชนทั้งรายวัน (ออนไลน์ :

...

Blog Icon

บทความแนะนำ

5 October 10

ปริศนากรณีสวรรคต - สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

อีกหนึ่งบทความเกี่ยวกับกรณีสวรรคตของรัชกาลที่ 8 ที่ชวนอ่าน เขียนโดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ซึ่งขึ้นต้นบทความไว้ว่า "ทุกครั้งที่ผมได้อ่าน หรือได้ยินคนพูดถึงกรณีสวรรคตในหลวงอานันท์ว่าเป็นเรื่อง “ลึกลับ” หรือเป็น “ปริศนา” นั่นคือเป็นเหตุการณ์ที่อธิบายได้ยาก หรืออธิบายไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น ผมมักจะส่ายหน้าด้วยความอ่อนใจ โดยเฉ

...

Blog Icon

บทความแนะนำ

5 October 10

ข้อโต้แย้งหนังสือเอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญฯ - ดอม ด่านตระกูล

บทความแนะนำ ชวนอ่าน ข้อโต้แย้งกรณีสวรรคตในหนังสือเอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ หนังสือเล่มใหม่ของวิมลพรรณ ปิตธวัชชัย โดย ดอม  ด่านตระกูล (ทายาท สุพจน์  ด่านตะกูล ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือเกี่ยวกับข้อเท็จจริงกรณีสวรรคตหลายเล่ม)

...

Blog Icon

บทความ

4 October 10

หลักนิติธรรมกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมฯ - จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

อ่านบทความ หลักนิติธรรมกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย - The Rule of Law ที่นักกฎหมายไทยเรียกว่า “หลักนิติธรรม” เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีแบบอังกฤษ (Common Law) นักนิติศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ A.V. Dicey เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ในระบบกฎหมายอังกฤษโดยอธิบายความหมายในแง่มุมใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตยและการปกป้อง

...

เข้าสู่ระบบ