อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

อติเทพ ไชยสิทธิ์

บทความจากผู้อ่าน

11 October 10

กระบวนการการปรองดองจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ - อติเทพ ไชยสิทธิ์

“…อะไรคือปลายทางแห่งการอภิวัฒน์ของเรานั้นน่ะหรือ ความสงบรื่นรมย์ในเสรีภาพและความเสมอภาค ในยุคสมัยแห่งความยุติธรรมอันนิรันดร์ ซึ่งกฎจะถูกจารึก มิใช่เพียงในหินอ่อน หรือแผ่นศิลา หากแต่เป็นในหัวใจของมนุษย์ แม้กระทั่งว่าหัวใจของทาสผู้หลงลืมมันไปเสียแล้ว หรือในหัวใจของทรราชย์ผู้ปฏิเสธมัน…” - มักซิมิลง โรแบสปิแยร์, 1794

...

Blog Icon

บทความ

10 October 10

ทำอย่างไรไม่ให้การเมืองไทยถูกแทรกแซงโดยทหาร - ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

"ทำอย่างไรไม่ให้การเมืองไทยถูกแทรกแซงโดยทหาร: อุปสรรคของระบอบประชาธิปไตย" บทความชิ้นที่สองของซีรีย์บทความ "การเมืองไทยหลังรัฐประหาร" ของ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

...

Blog Icon

บทความแนะนำ

10 October 10

50 ปีการประหารชีวิตฯ - สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

อ่าน "50 ปีการประหารชีวิต 17 กุมภาพันธ์ 2498" โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ตีพิมพ์ใน ฟ้าเดียวกัน "เช้ามืดของวันพฤหัสบดีที่ 17 2498 นักโทษชายที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง 3 คน ได้ถูกนำตัวไปยังหลักประหารของเรือนจำ นี่ไม่ใช่การประหารชีวิตธรรดา ๆ เพราะผู้ถูกประหารทั้งสาม คือ เฉลียว ปทุมรส ชิต สิงหเสนี และบุศย์ ปัทมศริน ผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนลอบปลงพ

...

Blog Icon

บทความแนะนำ

10 October 10

ข้อมูลใหม่กรณีสวรรคตฯ - สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เขียน "ข้อมูลใหม่กรณีสวรรคต : หลวงธำรงระบุชัด ผลการสอบสวนใครคือผู้ต้องสงสัยที่แท้จริง" เผยแพร่ใน ทัศนะวิพากษ์ ฟ้าเดียวกัน อีกหนึ่งบทความเกี่ยวกรณีสวรรคต ที่ผู้สนใจมิควรพลาด

...

เข้าสู่ระบบ