อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

วรเจตน์ ภาคีรัตน์

บทความ

14 October 10

นิติรัฐกับความยุติธรรมทางสังคม - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดรูปการปกครองในสังคมมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างการจัดรูปการปกครองกับความยุติธรรม เป็นปัญหาที่อภิปรายถกเถียงกันมายาวนานในประว้ติศาสตร์ความคิดของมนุษย์ และคงจะอภิปรายถกเถียงกันต่อไปอีกยาวนานเช่นกัน อย่างไรก็ตามโดยเหตุที่ในสมัยปัจจุบัน แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดรูปการปกครองโดยถือกฎหมายเป็นใหญ่ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “นิติ

...

Blog Icon

บทความจากผู้อ่าน

13 October 10

คำสั่งศาลปกครองกรณีคลื่น 3Gฯ (ตอนจบ) - รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์

ดร. รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ เขียนบทความ "จดหมายเหตุกฎหมายปกครอง เรื่อง คำสั่งศาลปกครองที่ให้ระงับการประมูลคลื่นความถี่ 3G ไว้ชั่วคราว (ตอนที่ ๒ (จบ))" หลังจากที่ นิติราษฏร์ เคยเผยแพร่ "จดหมายเหตุ เรื่อง คำสั่งศาลปกครองกรณีคลื่น 3G ฯ ตอน ๑" ไปแล้ว

...

Blog Icon

สัมมนา-บทสัมภาษณ์

13 October 10

สนทนากับผู้สื่อข่าว France Inter - ปิยบุตร แสงกนกกุล

ปิยบุตร แสงกนกกุล สนทนากับผู้สื่อข่าว France Inter ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ "... ผมทิ้งท้ายว่า ณ วันนี้ เราไม่มีทางย้อนกลับไปได้เหมือนเดิมอีกแล้ว กลุ่มชนชั้นนำจารีตประเพณีถูกบังคับให้ปฏิรูป หากพวกเขาคิดจะอยู่ในสังคมนี้ด้วยกัน"

...

Blog Icon

สัมมนา-บทสัมภาษณ์

11 October 10

๔ ปีรัฐประหาร ๔ เดือนพฤษภาอำมหิตฯ - ปิยบุตร แสงกนกกุล

อ่านถอดคำอภิปราย “๔ ปีรัฐประหาร ๔ เดือนพฤษภาอำมหิต อนาคตสังคมไทย” ของ ปิยบุตร แสงกนกกุล ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ พลเมืองหญิง พลเมืองชายที่เคารพ  คณะนิติราษฎร์ – นิติศาสตร์เพื่อราษฎร สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน สื่อมวลชน ตำรวจสันติบาลและเจ้าหน้าที่จาก ศอฉ. ทุกท่าน ผมขอแบ่งหัวข้ออภิปราย

...

เข้าสู่ระบบ