อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

บทความ

19 October 10

ครบรอบ 1 ปีรัฐประหาร: สังคมไทยเรียนรู้อะไร - ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

"ครบรอบ 1 ปีรัฐประหาร: สังคมไทยเรียนรู้อะไร" บทความ (รวบรวม) ชิ้นที่สาม ในซีรีย์บทความ "การเมืองไทยหลังรัฐประหาร" ของ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

19 October 10

นิติราษฎร์ ฉบับที่ ๔ (ปิยบุตร แสงกนกกุล)

A notre connaissance, aucune classe ne peut durablement détenir le pouvoir d’Etat sans exercer en même temps son hégémonie sur et dans les Appareils idéologiques d’Etat… Cette dernière remarque nous met en mesure de comprendre que les Appareils idéologiques d’Etat puissent

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

19 October 10

สารถึงผู้อ่าน ฉบับที่ ๓

เว็บไซต์ www.enlightened-jurists.com เปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ ๑ เดือนแล้ว เรา นิติราษฎร์: นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ตลอดเดือนที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเขียนข้อความมาถึงเรา บ้างแสดงความยินดี บ้างต้องการแสดงความเห็น บ้างติดต่อขอสัมภาษณ์เพิ่มเติม เราขออนุญาตเรียนว่า ณ เวลานี้ เรายังไม่พร้อมทั้งด้านเวลา

...

Blog Icon

บทความ

15 October 10

Ultra-royaliste กับการฟื้นฟูและล่มสลายของกษัตริย์ฝรั่งเศส - ปิยบุตร แสงกนกกุล

Ultra-royaliste หรือที่ปรีดี พนมยงค์แปลว่า “ผู้เกินกว่าราชา” คือ กลุ่มการเมืองที่มีแนวคิดนิยมเจ้าอย่างสุดโต่งในฝรั่งเศส มุ่งหมายจะรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์กลับมาใหม่ ต้องการให้กษัตริย์มีอำนาจมากทั้งในทางความเป็นจริงและในทางสัญลักษณ์ มุ่งให้อภิสิทธิ์แก่พวกขุนนางรายล้อมกษัตริย์ มองประชาชนเป็นเพียง “ข้าแผ่นดิน” (Sujet) มากกว่าเป็น

...

เข้าสู่ระบบ