อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

บทความ

8 November 10

ผลกระทบทางกฎหมายของรัฐประหารในทางระหว่างประเทศ - ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

"...รัฐประหารนอกจากจะส่งผลกระทบต่อปัญหาข้อกฎหมายในสาขากฎหมายรัฐธรรมนูญเเละคำถามในเชิงนิติปรัชญาเเล้ว  รัฐประหารยังก่อให้เกิดประเด็นต่างๆ ในทางกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วย งานวิชาการที่ผ่านมาในวงวิชาการเมืองไทยนั้น มุ่งเน้นกล่าวถึงเฉพาะประเด็นข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นในบริบทของกฎหมายมหาชนเท่านั้นหาได้รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศไม่ งานเขียนนี้พยายามอธิบา

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

6 November 10

สารถึงผู้อ่าน - จัดอภิปราย ตุลาการ มโนธรรมสำนึก ประชาธิปไตย

นิติราษฏร์ (นิติศาสตร์เพื่อราษฏร) จัดอภิปรายเรื่อง “ตุลาการ – มโนธรรมสำนึก – ประชาธิปไตย” วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง แอลที ๑ วิทยากรผู้เข้าร่วมอภิปราย ๑. พนัส ทัศนียานนท์ (อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์

...

Blog Icon

ไฟล์เสียง-ภาพ

2 November 10

หวนอาลัย ศุขปรีดา พนมยงค์

นิติราษฎร์ ขอร่วมไว้อาลัยการจากไปของศุขปรีดา พนมยงค์ (๕ กันยายน ๒๔๗๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓)

...

Blog Icon

ดอม ด่านตระกูล

บทความแนะนำ

1 November 10

ข้อโต้แย้งกรณีสวรรคต ฯ (จบ) - ดอม ด่านตระกูล

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แม้ผู้พูดความจริงอาจต้องตายด้วยโทสะจริตหรือโมหะจริตของคนบางจำพวกที่กลัวความจริง แต่อย่างไรความจริงก็ยังคงอยู่    ถึงเป็นเรื่องลับสุดยอดไม่มีผู้ใดล่วงรู้  อย่างน้อยที่สุดตัวผู้กระทำนั้นเองย่อมรู้ดี ยิ่งความจริงที่เป็นสิ่งผิด ความจริงนั้นย่อมหลอกหลอนผู้กระทำไปจนวันตาย 

...

เข้าสู่ระบบ