อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

ไฟล์เสียง-ภาพ

14 November 10

ตุลาการ มโนธรรมสำนึก ประชาธิปไตย - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ในงานสัมมนา "ตุลาการ มโนธรรมสำนึก ประชาธิปไตย" ที่ นิติราษฏร์จัดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา รศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อภิปรายถึงสถาบันตุลาการที่ต้องรับใช้ประชาชน เจ้าของอำนาจที่แท้จริงตามรัฐธรรมนูญ และระบุการสอนคุณธรรมจริยธรรมในวิชาเรียนของคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาจไม่เพียงพอ โดยเห็นว่าต้องสอนมโนธรรมสำนึก ในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยเพิ่มเติ

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

10 November 10

นิติราษฏร์ ฉบับ ๖ (ธีระ สุธีวรางกูร)

เมื่อแมลงวันไม่ยอมตอมแมลงวัน ศาลรัฐธรรมนูญยังคงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เมื่อคลิปสองชุดแรกซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวนหนึ่ง ไม่ทันจางหายจากความสนใจของสาธารณชน คลิปชุดที่สามที่มีชื่อว่า “คำสารภาพคนโกงข้อสอบ” ก็ถูกนำมาเผยแพร่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในเวปไซต์ยูทิวบ์เป็นอีกตอนหนึ่ง ทบทวนความทรงจำเบื้องต้นว่าบรรดาคลิปฉ

...

Blog Icon

สัมมนา-บทสัมภาษณ์

9 November 10

ปาฐกถา “10 ปีนักกฎหมายมหาชนไทย: ฤาจะเดินหน้าลงคลอง” - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  แสดงปาฐกถาในงาน 1 ทศวรรษหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน (พ.ศ. 2542-2551) ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในหัวข้อ “10 ปีนักกฎหมายมหาชนไทย: ฤาจะเดินหน้าลงคลอง” ซึ่งเป็นการปาฐกถาร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วร

...

Blog Icon

สัมมนา-บทสัมภาษณ์

8 November 10

ศาลรธน.พร้อมจะพิสูจน์ไหมล่ะ - สัมภาษณ์ สาวตรี สุขศรี

"...ศาลจะเสื่อมเสียหรือไม่ ไม่ใช่เพราะมีคนเอาคลิปที่มีพฤติกรรมที่น่าเสื่อมเสียของคนในองค์กรออกมาประกาศหรือเผยแพร่ แต่ศาลจะเสื่อมจะเสียก็เพราะพฤติกรรมที่เสื่อมเสียเองของคนในองค์กรที่ปรากฎอยู่ในคลิป จะเสื่อมเสียก็เพราะคนที่เกี่ยวข้องขององค์กร นอกจากไม่ชี้แจงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในคลิปเองแล้ว ยังนิ่งเฉยช่วยกันบิดเบือนประเด็นด้วย อย่างนี้แหละจะยิ่

...

เข้าสู่ระบบ