นิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร

แถลงข่าว "อำนาจและความรับผิดของกกต. กรณีกำหนดวันลงคะแนนใหม่"

คณะนิติราษฏร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฏร แถลงข่าวในประเด็น
"อำนาจและความรับผิดของ กกต. กรณีกำหนดวันลงคะแนนใหม่ไปเป็นเดือนเมษายน"

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงมติที่ประชุม กกต. กำหนดวันทดแทนวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในและนอกเขตจังหวัดเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ให้เป็นวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และกำหนดวันทดแทนวันลงคะนนในหน่วยเลือกตั้งที่ถูกปิดไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ให้เป็นวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗   

คณะนิติราษฏร์เห็นว่า การใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันลงคะแนนใหม่ให้เนิ่นช้าออกไปจนถึงเดือนเมษายนนั้น มีประเด็นปัญหาในข้อกฎหมายหลายประการ ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และบริหารประเทศแทนประชาชนชาวไทยอย่างมีนัยสำคัญ จึงได้จัดแถลงข่าว เพื่อเสนอความคิดเห็น ต่อกรณีการใช้อำนาจดังกล่าว รวมทั้งความรับผิดทั้งทางกฎหมาย และทางการเมืองของกกต. 

ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๑๒๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจร่วมฟัง