Home » Blog » ข่าวสาร » สารถึงผู้อ่าน - สัมมนา ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย

สารถึงผู้อ่าน - สัมมนา ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน 112

01 March 2013

read 1736

ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

13:00 – 13:15     กล่าวนำ / อ่านจดหมายโต้แย้งคำสั่งประธานรัฐสภา กรณีปฏิเสธไม่นำร่างแก้ไข
                         เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
                         ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
13:15 – 15:00     ศาลกับ “ความยุติธรรม” ในคดีมาตรา 112
                         วาด รวี
                         สาวตรี สุขศรี
                         ปิยบุตร แสงกนกกุล
                         ยิ่งชีพ อัชฌานนท์  
                         พวงทอง ภวัครพันธุ์ ดำเนินรายการ
15:00 – 15:40     งานแสดงศิลปวัฒนธรรม
                         กวีราษฎร์ และแสงสำนึก
15:40 – 16:50     ศาล ในฐานะกลไกของระบอบ... ?
                         นิธิ เอียวศรีวงศ์
                         วรเจตน์ ภาคีรัตน์

16:50 – 17:00     อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ
                         สถิตย์ ไพเราะ อดีตรองประธานศาลฎีกา

ร่วมจัดงานโดย ครก 112 ปฏิญญาหน้าศาล กวีราษฎร์ แสงสำนึก กลุ่ม ๒๔ มิถุนา ประชาธิปไตย iLaw และคณะนิติราษฎร์

ในงานมีการจำหน่ายเสื้อยืด ๔ แบบ (ราคาตัวละ ๒๕๐ บาท) และเสื้อคอปกโปโลของคณะนิติราษฎร์ (ราคาตัวละ ๓๐๐ บาท) ออกแบบโดย มุกหอม วงษ์เทศ และดำเนินการโดยสำนักพิมพ์อ่าน เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายค่าหอประชุมและการจัดงานครั้งนี้.


เข้าสู่ระบบ